TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 6-29 maja 2020r.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację, a tym samym chęć ograniczenia konieczności osobistego stawiania się w sekretariacie szkoły, osoby zainteresowane zapisaniem dziecka/dzieci do klasy I proszone są o kontakt mailowy:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

w celu uzyskania wniosku o przyjęcie dziecka/dzieci  do klasy I w naszej szkole. Wypełniony i podpisany przez Rodziców /Opiekunów prawnych wniosek, należy w formie skanu odesłać na w/w adres e-mail.

Dla osób, które nie mają możliwości wydrukowania wniosku i odesłania podpisanego skanu, na portierni szkoły dostępne  są wnioski w formie papierowej. Po  wypełnieniu i podpisaniu wniosku również można go złożyć (w zamkniętej kopercie, adresowanej do sekretariatu szkoły SP 17) na portierni szkoły.

W przypadku zmiany sytuacji i wytycznych dotyczących procesu rekrutacji, zostaną Państwo o tym poinformowani w kolejnej wiadomości.