Szanowni Rodzice / Opiekunowie,

Przypominamy, że Rekrutacja do klasy I obejmuje również dzieci uczęszczające  do oddziału  przedszkolnego w naszej szkole.
Oznacza to, że każdy rodzic/opiekun, który chce, aby jego dziecko kontynuowało naukę w SP nr 17, powinien złożyć podanie o przyjęcie dziecka do klasy I w terminie do tego przewidzianym  (dotyczy dzieci,  których  rodzice/opiekunowie  nie złożyli jeszcze podania).

Tryb podstawowy – od 21 marca 2022r. do 27 kwietnia 2022r.

Będzie nam miło, jeśli w tym czasie złożą Państwo wniosek w sekretariacie szkoły i tym samym pozostaną z nami na dłużej.

Wniosek jest dostępny na stronie szkoły – zakładka DLA RODZICA – rekrutacja do zerówki i klasy I, w dyżurce szkolnej i oczywiście w sekretariacie szkoły.