Dziś nasza szkoła zajęła się tematem sprzątania świata i segregacji odpadów. Klasy VI i VII podczas godziny wychowawczej podzieliły terenem wokół szkoły na sektory i zakasując rękawy „wzięły się” za jego uprzątnięcie. Ich młodsi koledzy i koleżanki  z klas IV i V uczestniczyli w warsztatach na temat segregacji odpadów. Każda klasa musiała poradzić sobie z nie lada wyzwaniem – prawidłowo posegregować otrzymaną paczuszkę ze śmieciami. Pracy było co nie miara – uczniowie rozdzielali papier od plastiku i szkło od metalu, tak, że ani jeden śmieć nie trafił do złego worka. Mamy nadzieję, że wiedzę zdobytą podczas warsztatów nasi młodzi ekolodzy będą codziennie praktykować w domu.

Powodzenia!