Zapraszam do udziału w Międzyszkolnym Konkursie z Języka Niemieckiego „ŚLADAMI BAŚNI BRACI GRIMM „

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII i VIII.
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie chęci udziału do nauczycielki jęz.niemieckiego – Barbary Niedbalskej.
Uczniowie zapoznają się ze wskazanymi baśniami Braci Grimm, zawartymi w regulaminie konkursu oraz
szukają informacji o życiu autorów. Następnie w etapie szkolnym rozwiązują kartę zadań w języku polskim, które sprawdzają znajomość treści utworów i faktów z życia braci Grimm.
Etap międzyszkolny – to wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej interpretację wybranego
fragmentu / postaci z ulubionej baśni Braci Grimm.
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i wysokie oceny z jęz.niem., a zwycięzcy nagrody rzeczowe.
Więcej informacji można przeczytać w załączonym Regulaminie w/w konkursu.
Serdecznie zapraszam !
Barbara Niedbalska