18 września klasy IV – VI wzięły udział w akcji ,,WYPRAWA – POPRAWA”. Uczniowie obejrzeli prezentację na temat odpadów komunalnych w gminie,
następnie wzięli udział w Eko – Pikniku, gdzie były same pyszności.