W mijającym tygodniu obchodziliśmy Święto Szkoły. Na tę okazję został specjalnie przygotowany film pokazujący przebieg uroczystości pogrzebowych Patrona naszej szkoły, w których braliśmy udział dnia 2 października tego roku. Następnie przedstawiciel Rady Rodziców pani Anna Myszka nagrodziła książkami i dyplomami najlepszych uczniów. Tytuł Uczeń Godny Naśladowania otrzymali: Nadia Gdaniec, Maria Kopeć, Dobrawa Nowicka, Alicja Żurowska,Maks Bartniak, Anna Gajek,  Natalia Wierzbicka, Kinga Żendarska, Marcin Szatkowski, Agata Kopacz, Maja Małachowska, Zuzanna  Pabich, Luiza Lewandowska, Martyna Penkowska, Wiktoria Lange, Jan Magierski, Apolonia Szukała, Oliwia Freiberg, Mateusz Wróblewski. Kolejnym elementem uroczystości był pokaz mody przygotowany przez uczniów klas VIII pod opieką Poli Szukały- przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Prowadząca zwróciła uwagę na typowe elementy stroju. Następnie wicedyrektor Alicja Przybylska ogłosiła konkurs na Logo Szkoły i poinformowała zebranych, że regulamin zostanie zamieszczony na stronie szkoły oraz wywieszony w gablocie SU. Na zakończenie uroczystości zebrani zaśpiewali Pieśń Szkoły.