Psycholog i pedagog szkolny zapraszają uczniów klas I-VIII do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt.: „Bezpieczne ferie”.

Cele konkursu:

– utrwalenie zasad dotyczących bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych,

– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.

Regulamin konkursu:

1. Uczestnicy: uczniowie klas I-VIII

2. Technika wykonania pracy jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp.

3. Format pracy: A4

4. Każda praca powinna z tyłu zawierać: imię i nazwisko autora, klasę oraz tytuł pracy.

5. Każdy uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedna pracę.

6. Termin dostarczenia prac do wychowawców lub bezpośrednio do psychologa/pedagoga szkolnego upływa 07.01.2020r.

7. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 09.01.2020r.