Uczniowie klasy 5 B wzięli udział w warsztatach nt. „Ocean zmian”, które odbyły się w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie. Uczestnicy wysłuchali krótkich wykładów dotyczących problematyki zmian klimatu, roli oceanów w tych zmianach, stanu środowiska morskiego oraz zapoznali się z przykładami dobrych praktyk w promowaniu pozytywnych zachowań w stosunku do mórz i oceanów. Następnie w grupach przygotowali akcję, cykl działań, proces promocyjny, którego celem było podniesienie świadomości wybranej grupy odbiorców w kwestiach dotyczących promowania działań mających na celu mitygowanie skutków niekorzystnych zmian w środowisku morskim. Grupy przygotowały i przedstawiły wynik swoich prac na ogólnym forum uczestników warsztatów.