Zapraszam wszystkich, którzy znają treść grudniowych lektur, do napisania kolejnego testu w poniedziałek 9 stycznia na godzinę 13.50 – kl. II i III oraz na godzinę 14.45 – kl. IV-VI. W styczniu czytamy: młodsi uczniowie – książkę pt. „Pięcioro dzieci i coś”, a starsi – „Magiczne drzewo. Świat Ogromnych”.