Wyniki sprawdzianu w klasie VI w roku szk. 2013/2014:

Miasto Gdynia – 28,92

Szkoła Podstawowa nr 17 – 28,55

Województwo pomorskie – 25,58

Kraj – 25,82


 

 Wyniki testów kompetencji uczniów klas szóstych – kwiecień 2015 r.

Uczniowie uzyskali wyniki:

język polski      81 %
matematyka    73 %
język angielski   87 %