W roku szkolnym 2017/18 wywiadówki odbędą się w następujących terminach:

  •   19 września 2017 – klasy 0-III
  •   20 września 2017 – klasy IV – VII
  •   28 listopada 2017 – klasy 0 – III
  •   29 listopada 2017 – klasy IV – VII
  •   23 stycznia 2018 – klasy 0 – III
  •   24 stycznia 2018 – klasy IV – VII
  •   13 marca 2018 – klasy 0 – III
  •   14 marca 2018 – klasy IV – VII
  •   22 maja 2018 – klasy 0 – III
  •   23 maja 2018 – klasy IV – VII

W powyższe dni odbywają się również konsultacje z nauczycielami w godz. 17.30 – 19.00