Aż 28 uczniów klas drugich uczestniczyło w szkolnym konkursie czytelniczym zorganizowanym przez bibliotekarzy. Wszyscy drugoklasiści wykazali się doskonałą znajomością lektury. Najtrudniejsze zadanie polegało na udzieleniu pełnym zdaniem odpowiedzi na trzy pytania dotyczące tekstu. W konkursie najlepiej wypadli: Bartek Molewski i Kalina Czaja z kl. II a; Zuzanna Bacajewska z kl. II b; Sandra Mrozowska i Natalia Zaleśny z kl. II c. Gratulujemy !