ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE W OKRESIE PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ ODBYWAJĄ SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

 

27.12.18 (CZWARTEK) GODZ. 7.00-17.00

28.12.18 (PIĄTEK) GODZ. 7.00-17.00

31.12. 18 (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 7.00-12.00

2.01.19 (ŚRODA) GODZ. 7.00-17.00

 

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, ŻE W PRZYDATKU BRAKU DZIECI  DO GODZ. 9.00 ZAJĘCIA  W DANYM DNIU ZOSTANĄ ODWOŁANE.