W najbliższym czasie nieobecni będą nauczyciele:

siostra Ratajska – klasy zwolnione do 16.04. włącznie,

Gałczyńska – zastępstwo z panią Plichtą do 14.04. włącznie,

Klebba – zastępstwa stałe,

Rutkowska – klasy zwolnione do końca bieżącego tygodnia.