Szanowni Państwo,

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania „wydatków świątecznych”, proszone są o złożenie wniosku (zał. nr 3 Regulaminu ZFŚS – „Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego”, który jest dostępny (do pobrania) u dołu strony), do 31 października 2022r.

Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną.

Przypominamy, że we wniosku, jako podstawę wyliczenia dochodu na członka rodziny przyjmują Państwo dochód z roku 2021 (bez zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych).

Jednocześnie, bardzo prosimy o dostarczenie Decyzji o waloryzacji emerytury/renty za rok 2022 – dotyczy to osób, które jeszcze tego nie zrobiły.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 58 620 89 78 lub mailowo: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

Szanowni Państwo,

W roku bieżącym dofinansowania wypoczynku letniego tzw. „Wczasy pod gruszą” podobnie, jak w roku ubiegłym planujemy wypłacać na przełomie czerwca i lipca (regulaminowo nie później, niż do 31.08.2022r.).

Dokumenty uprawniające do wypłaty tego świadczenia tj.:

zał. nr 2 Regulaminu ZFŚS – „Oświadczenie o osiąganych dochodach i sytuacji rodzinnej”,

zał. nr 3 Regulaminu ZFŚS – „Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego”

oraz Decyzję o Waloryzacji emerytury/renty za rok 2021 (dotyczy osób, które tego dokumentu nie dostarczyły)

należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać pocztą tradycyjną najpóźniej do 31.05.2022r. (druki do pobrania dostępne są poniżej).

Przypominamy, że zarówno w oświadczeniu, jak i we wniosku jako podstawę wyliczenia przyjmują Państwo dochód z roku 2021 (bez zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych).

Jednocześnie bardzo prosimy o sukcesywne i bez zbędnej zwłoki dostarczanie Decyzji o waloryzacji emerytury/renty za rok 2022 – oczywiście, jak tylko dokument ten Państwo otrzymają.

W razie pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel. 58 620 89 78 lub mailowo: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

Szanowni Państwo,

W związku z przejęciem obsługi świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli – Byłych Pracowników Gdyńskich Placówek Oświatowych oraz Emerytów i Rencistów – Byłych Pracowników Administracji i Obsługi Gdyńskich Placówek Oświatowych, zamieszczamy  poniżej (w wersji – do pobrania):

REGULAMIN ZFŚS (PDF)

DRUKI ZFŚS (PDF)

DRUKI ZFŚS (DOC)

1/ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,

2/ wnioski stanowiące załączniki w/w Regulaminu,

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni.

Bardzo prosimy   o zapoznanie się  z ich treścią.

Formularze w formie papierowej są również dostępne w sekretariacie szkoły.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z obsługą świadczeń, prosimy o kontakt telefoniczny: 58 620 89 78 lub mailowo: sekretariat@sp17.eu