Osoby, które nie złożyły wniosku o „Dofinansowanie wydatków świątecznych” w wymaganym terminie, NIE OTRZYMAŁY ŚRODKÓW NA KONTO.

OSOBY TE (decyzją Komisji ZFŚS) mogą złożyć wniosek w TRYBIE UZUPEŁNIAJĄCYM.

termin dodatkowy, WYZNACZONY PRZEZ KOMISJĘ TO 20 GRUDNIA 2021R.

– najpóźniej do 20 grudnia 2021r. wniosek musi trafić do sekretariatu szkoły.

 

Szanowni Państwo,

Do końca listopada 2021r. przyjmowane są wnioski (załącznik nr 3) o dofinansowanie: „Wydatków Świątecznych”.

Z uwagi na zdarzające się opóźnienia w dostarczaniu korespondencji, prosimy  nie czekać do ostatniej chwili z ich składaniem.

 

Osoby, które złożyły wcześniej komplet dokumentów, dostarczają wyłącznie załącznik nr 3 (druk do pobrania poniżej).

Osoby, które w tym roku nie starały się o wypłatę jakiegokolwiek świadczenia, w pierwszej kolejności proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły (58 620 89 78).

 

Szanowni Państwo,

W związku z przejęciem obsługi świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli – Byłych Pracowników Gdyńskich Placówek Oświatowych oraz Emerytów i Rencistów – Byłych Pracowników Administracji i Obsługi Gdyńskich Placówek Oświatowych, zamieszczamy  poniżej (w wersji – do pobrania):

 

REGULAMIN ZFŚS (PDF)

DRUKI ZFŚS (PDF)

DRUKI ZFŚS (DOC)

 

1/ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH,

2/ wnioski stanowiące załączniki w/w Regulaminu,

obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 17 w Gdyni.

 

Bardzo prosimy   o zapoznanie się  z ich treścią.

Formularze w formie papierowej są również dostępne w sekretariacie szkoły.

 

W razie jakichkolwiek pytań związanych z obsługą świadczeń, prosimy o kontakt telefoniczny: 58 620 89 78 lub mailowo: sekretariat@sp17.eu