W środę tj. 10 marca nieobecni będą nauczyciele:

Klebba – 5a ma zastępstwo z panią Osowską, 8b z panią Mężeńską doradztwo zawodowe, klasy młodsze zastępstwo,

Leszner – zastępstwo,

Rapacz – zastępstwo,

Parnawska-Wieloch– klasy zwolnione,

Matysiak – łączone,

Peplińska – łączone.