W czwartek tj. 4 marca nieobecni będą nauczyciele:

Klebba – klasy starsze zwolnione, I a zastępstwo,

Gałczyńska – zastępuje pan Jabłoński,

Parnawska – Wieloch -klasy  zwolnione,

Wieloch – klasy zwolnione,

Wesołowska – klasy zwolnione, 6 c łączone,

Wierczińska – biblioteka zamknięta,

Kaczorowska – zajęcia i spotkania odwołane,

Szulist – klasy zwolnione z wyjątkiem 1 i 5  lekcji,

Miszczak – klasy zwolnione,

Jakubowska -Chlewicka – klasy zwolnione,

Rutkowska – klasy zwolnione,

Szmytkiewicz – klasy zwolnione,

Kowalczuk – klasy zwolnione,

Leoniak – zastępstwo w świetlicy,

Mężeńska – zajęcia doradztwa zawodowego: 1 lekcja 7 d, 2 lekcja 7 b, 5 lekcja 8 a.

Grupa 0 a z dniem 03.03. przechodzi na kwarantannę.

Klasa I c z dniem 03.03. przechodzi na kwarantannę i od czwartku będzie na nauczaniu zdalnym.