W piątek tj. 5 marca nieobecni będą nauczyciele:

Gałczyńska – zastępstwo ma pani Mężeńska i pan Jabłoński,

Klebba – 1 a zastępstwo z panią Wilczewską, pozostałe klasy z panią Osowską,

Wesołowska – klasa 7 a z panią Osowską, pozostałe klasy zwolnione,

Parnawska-Wieloch – klasy zwolnione,

Wieloch – klasy zwolnione,

Wierczińska – zajęcia odwołane, biblioteka zamknięta,

Grodzicka – zajęcia odwołane,

Miszczak – zajęcia odwołane,

Rutkowska – zajęcia odwołane,

Leszner – zastępstwa,

Samsel – zastępstwo,

Kawęcka– zajęcia odwołane,

Rapacz – grupa na kwarantannie,

Zdunek – klasa na nauczaniu zdalnym.

Jakubowska- Chlewicka– zajęcia odwołane