Do końca tego tygodnia odwołane zostają zajęcia z p. Klebbą i p. Wyrąbkiewicz.

W poniedziałek tj.16 listopada nie ma w szkole pani pedagog Kaczorowskiej. Lekcje z nią są również odwołane.

W środę tj. 18 listopada odwołane zostają zajęcia z paniami: Soją – Czają, Miotk, Jakubowską, Gryszkiewicz i p. Wielochem. Nie ma p. psycholog Mężeńskiej.

W czwartek tj. 19 listopada odwołane zostają zajęcia z paniami: Miszczak, Żołądkowską, Soją -Czają i p. Wielochem.

W piątek tj. 20 listopada odwołane zostają zajęcia z paniami: Kowalczuk, Rutkowską i p. Wielochem.

Przybylska