W najbliższy poniedziałek tj. 31 maja nieobecni będą nauczyciele: p. Soja – Czaja (wycieczka z 6 a), Miszczak, Kaczorowska, Peplińska, Klebba, Gryszkiewicz. Klasa 4 a i 7 c są zwolnione z 1 lekcji. Klasa 6 b jest zwolniona z 2 lekcji. Pozostałe klasy mają zastępstwa.

We wtorek 1 czerwca dzień pełen wrażeń czyli Dzień Dziecka. Klasy trzecie będą miały Olimpiadę Sportową, pozostałe inne atrakcje.

W środę na wycieczkę udaje się klasa p. Kowalczuk 7 c i p. Jakubowskiej- Chlewickiej 4 a. W piątek nie ma zajęć dydaktycznych. Świetlica zapewnia opiekę zgłoszonym uczniom.

W dniach 31.05.- 02.06. zostają odwołane wszystkie zajęcia z p. Mężeńską.

Od poniedziałku prosimy, aby uczniowie samodzielnie sprawdzali tablicę zastępstw.