Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ruszył nabór wniosków o
stypendia Miasta Gdyni. Wnioski można składać do 15 listopada.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

1) za osiągnięcia w nauce,

2) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe,

3) za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne.

*Możliwości złożenia wniosku:

1. włożenie wniosku wraz z załącznikami do wrzutni w głównym wejściu do
Urzędu Miasta Gdyni przy al. marsz. Piłsudskiego 52/54 lub przy ul. 10
Lutego 24. Wrzutnie na dokumenty w obu budynkach Urzędu czynne są
całodobowo (24 h/7 dni). Wrzutnia w budynku głównym znajduje się od
ulicy Bema.

2. złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w:
– Kancelarii Ogólnej
aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

– Kancelarii Ogólnej BIS
ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia
miejsce: parter (pokój 15, obok ksero)
Kancelaria jest czynna: poniedziałek-piątek w godzinach 08:00-16:00

3. poprzez nadanie wniosku w INPOST URZĄD24. Szczegóły dotyczące nadania
znajdują się pod linkiem https://urzad24.inpost.pl/umgdynia
W  polu „Numer referencyjny” należy wpisać „OE – wniosek stypendium”

4. wysłanie wniosku pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Gdyni, al.
marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Edukacji, Stypendia
Miasta Gdyni.

5.  elektronicznie z pomocą platformy Cyfrowego Urzędu. Można to zrobić
pod adresem
https://nasze.miasto.gdynia.pl/cu/Service/getServiceCard/id,60,cid,59.html:

*Aby skorzystać z tej możliwości, należy być posiadaczem bezpiecznego
podpisu elektronicznego potwierdzonego certyfikatem kwalifikowanym lub
profilu zaufanego. Profil zaufany jest bezpłatnym odpowiednikiem
bezpiecznego podpisu elektronicznego.
Ważne: należy pamiętać by złożony w ten sposób wniosek zawierał
wszystkie wymagane dokumenty: wniosek oraz wymagane do niego załączniki. *

Uwaga! W przypadku wyboru opcji nr 3 lub 4 liczy się data wpływu wniosku
a nie data jego nadania.

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni nie przyjmuje wniosków stypendialnych.

*Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu przez
Komisję Stypendialną.*
*

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem https://tiny.pl/74qwq

Zachęcamy do zapoznania się z cała dokumentacją stypendialną.