Kochani Uczniowie!

Spotykamy  się  3  września  2018r.  (poniedziałek)

przed wejściem do budynku szkoły:

 

godzina  9.00 – klasy II – IV,

godzina 10.00 – klasy V – VI,

godzina 11.00 – klasy VII – VIII,

godzina 12.00 – grupy „0”, klasy I

 

Do zobaczenia!

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIADÓW.

Stołówka