Klasa VIII c

Przedmiot Sposób kontaktu
język polski Na ostatnich zajęciach uczniowie otrzymali zadania do wykonania w domu. W przypadku przedłużającej się sytuacji bez zajęć szkolnych, proszę kontrolować GSuite
język angielski GSuite
język niemiecki GSuite
język francuski https://padlet.com/renatakawecka/sp17klasa8
historia  D. Blok – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
biologia R. Słupczyńska – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
geografia GSuite
fizyka J. Luty – e-dziennik, zakładka “Praca domowa”
chemia J. Majewska – e-dziennik, zakładka “Praca domowa” lub “Zadania”
matematyka M. Wojciechowska – GSuite
informatyka A.Dobrzycka – GSuite
WOS e-dziennik lub platforma GSuite
EDB A.Dobrzycka – GSuite