Uprzejmie informujemy że do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które zostały zakwalifikowane na półkolonie zostały już wysłane informacje drogą mailową, a dzieciom przekazano druki do wypełnienia. Jeśli ktoś nie dopełni formalności w wyznaczonym terminie, powiadomimy kolejna osobę z listy rezerwowej.

BRAK MIEJSC – LISTA ZAMKNIĘTA !!!

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc, a jednocześnie bardzo dużą liczbę nadesłanych zgłoszeń, lista została zamknięta.

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

W związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia zajęć w ramach Akcji Lato 2023 (półkolonii) informujemy, że zajęcia te będą się odbywały w ramach jednego turnusu, w terminie 26.06.2023r. do 30.06.2023r., od godz. 08.00 do godz. 16.00.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach jest zgłoszenie dziecka na półkolonie oraz złożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie. Zapisy dotyczą wyłącznie dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniów z klas 1-4.

Zgłoszenia będzie można dokonać droga mailową (wyłącznie na adres: sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl) w dniu 12.06.2023r. od godz. 9.00 (zgłoszenia przysłane przed wyznaczoną godziną nie będą brane pod uwagę).

W tytule korespondencji prosimy koniecznie wpisać: zgłoszenie Akcja Lato 2023 + imię dziecka i klasa.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zakwalifikowane otrzymają tego samego dnia informację zwrotną z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia (nie jest to tożsame z przyjęciem dziecka na półkolonię).

Każde dziecko, którego zgłoszenie zostanie potwierdzone otrzyma od wychowawcy w dniu 13.06.2023r. Kartę uczestnika wraz z informacją o przetwarzaniu danych oraz formularz dotyczący przetwarzania i wykorzystania wizerunku dziecka.

Jeśli dziecka w tym dniu nie będzie w szkole, wówczas Rodzic/Opiekun prawny jest zobligowany, by podejść do sekretariatu i pobrać druki.
Na życzenie możliwe również będzie ich przesłanie na adres mailowy (z którego zostanie przysłane zgłoszenie).

Wypełnione i podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 16.06.2023r. (do godz. 14.00). Dopiero złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów zakończy proces zapisu.

Niedostosowanie się do w/w terminu będzie skutkowało odrzuceniem zgłoszenia i przyjęciem kolejnego dziecka z listy chętnych (oczekujących).

sekretariat SP17