Zwracamy się z gorącą prośbą o nieposyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły.

 

W przypadku braku kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw.
W przypadku powrotów z terenów występowania koronowirusa i zaobserwowaniu objawów grypopodobnych, należy niezwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno – epidemiologiczną:

adres: ul. Starowiejska 50, 81 – 356 Gdynia, tel. 58 620 – 17 – 98 lub 58 620 – 57 – 44,

zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno zakaźnego

 

Ponadto informuję, że z dniem dzisiejszym zawieszam wszelkie wyjścia uczniów poza teren Szkoły do odwołania.