Dnia 12 grudnia w godz. 17.00 – 18.00 odbędą się konsultacje dla rodziców uczniów klas 0 – VII.

Rodziców uczniów klas VIII tego samego dnia zapraszamy na spotkanie z dyrekcją szkoły

i wychowawcami (stołówka).

Następnie o godz. 18.00 serdecznie zapraszamy wszystkich na ,,Aukcję Dóbr Wszelakich”. Za zebrane fundusze zostanie zakupione pianino cyfrowe.

Ogłaszamy zbiórkę żywności i chemii. Dary można przynosić do pani Kaczorowskiej i Mężeńskiej do 17 grudnia.