Sejm podjął uchwałę, na mocy której rok 2022 został ustanowiony Rokiem Polskiego Romantyzmu. Wcześniej na patronów roku 2022 zostali wybrani: Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz,  Maria     Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Wanda Rutkiewicz, i Józef Wybicki. Czy wiesz, kim oni byli?