Przypominamy,że w 24/25/26.05.2022 to dni wolne od zajęć edukacyjnych dla wszystkich klas 1-7. Uczniowie klas ósmych piszą egzamin.

W związku z powyższym rodziców dzieci klas 1-3 chcących, aby ich dzieci skorzystały w tym czasie z opieki świetlicowej, prosimy o zgłoszenie tego faktu u wychowawcy klasy lub bezpośredni wychowawcom świetlicy. Świetlica pracuje w tych dniach w swoich godzinach 6.45- 17.15.

Za ósmoklasistów trzymamy kciuki.

 

M.Małyszko

dyrektor SP 17 Gdynia