– WAŻNA INFORMACJA –

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W dniu 5 czerwca 2020r. o godz. 12.oo (w holu głównym szkoły) została umieszczona lista dzieci (kandydatów) zakwalifikowanych do klasy I.

Wpisanie dziecka/dzieci na listę kandydatów zakwalifikowanych, nie jest tożsame z przyjęciem Ich do szkoły.

Przypominam o konieczności potwierdzenia woli zapisu (druk oświadczenia potwierdzającego wolę został Państwu wysłany drogą mailową).  Jeśli ktoś z Państwa go nie otrzymał, bardzo proszę o kontakt z sekretariatem szkoły, ewentualnie o pobranie z dyżurki szkolnej.

Oświadczenie należy wypełnić, podpisać i przekazać do sekretariatu szkoły najpóźniej do 15 czerwca 2020r.  Można je odesłać drogą mailową na adres:

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

złożyć osobiście w sekretariacie szkoły w godz. 8.30 – 14.00 lub pozostawić w kopercie (podpisanej imieniem i nazwiskiem dziecka)  u osoby dyżurującej na portierni (w godz. 7.30 – 18.00).

Sprawa jest bardzo ważna i bardzo proszę dotrzymać tego terminu. Brak oświadczenia, będzie skutkował skreśleniem dziecka/dzieci z listy.

W przypadku pytań, można także kontaktować się telefonicznie: 58 620 89 78 lub 505 276 031 (w godz. 8.00 – 14.00).