Samorząd Uczniowski postanowił odczarować „piątek trzynastego” w naszej Szkole. Zwróciliśmy się do pani dyrektor z prośbą o wprowadzenie „dnia bez zadawania pracy domowej” i otrzymaliśmy akceptację. Oczywiście jeśli ktoś chciałby wykonać jakieś zadanie  jako pracę dla chętnych, to nie mamy nic przeciwko.

A zatem wszyscy uczniowie Siedemnastki, przyznajcie: fajny ten „piątek trzynastego”, co nie?