W najbliższym czasie szkoła dwukrotnie przystąpi do egzaminów próbnych ósmoklasisty:

Pierwszy termin to: 21,22,23 listopada. Organizatorem jest Nowa Era.

Drugi termin to: 18, 19, 20 grudnia. Organizatorem jest CKE.

Powyższe działania pozwolą wszystkim zainteresowanym na postawienie diagnozy dotyczącej przygotowania uczniów do tego ważnego dla nich egzaminu oraz na dopracowanie spraw logistycznych.