Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Informujemy, że w związku ze zgłoszeniem dużej ilości dzieci, w czasie ferii zimowych zostaną uruchomione 3 grupy.

W poniedziałek otrzymają Państwo od wychowawców klas dokumenty, których wypełnienie, podpisanie i oddanie do sekretariatu szkoły jest absolutnie konieczne, aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach podczas ferii.

Pakiet zawiera:
1/ Kartę zgłoszenia – karta jest przygotowana w opcji 4-języcznej (j. polski, j. angielski, j. ukraiński, j. rosyjski), aby żaden rodzic nie miał problemu z jej wypełnieniem; wypełniamy kartę literami drukowanymi (alfabet łaciński) – bardzo ważna data i podpis,

2/ Formularz zgody na przetwarzanie i wykorzystanie wizerunku dziecka przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) (opcja w różnych językach) – również koniecznie trzeba go wypełnić i podpisać z datą (są dostępne opcje: udzielam zgody/nie udzielam zgody. Brak zgody nie dyskwalifikuje dziecka z uczestnictwa w półkoloniach),

3/ Informację o przetwarzaniu danych osobowych – na jednym egzemplarzu rodzic potwierdza czytelnym podpisem, że się zapoznał z klauzulą, a także na dowód, że otrzymał drugi egzemplarz. Drugi egzemplarz pozostaje u Państwa.

Do piątku wszystkie dokumentu muszą zostać złożone w sekretariacie szkoły – bez kompletu dokumentów, dziecko nie zostanie wpuszczone na zajęcia.