Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

W związku z Rozporządzeniem MEN od poniedziałku 26.10.2020 do 8.11.2020 klasy 4-8 przechodzą na zdalne nauczanie. Zajęcia w klasach 0-3 odbywają się stacjonarnie. Zajęcia zdalne odbywać się będą poprzez platformę GSUITE i komunikator MEET. Plan lekcji nie ulega zmianie. Oznacza to,że nauczyciele będą rozpoczynać łączenie z klasami na zajęcia w godzinach, w których rozpoczynaliby zajęcia stacjonarne.  Skrócony zostaje czas połączenia do 30 minut. Wydłuża to przerwy między zajęciami, które należy wykorzystać na odpoczynek od ekranów komputerów. Podczas połączenia sprawdzana będzie obecność na zajęciach. Uczniowie, którzy nie dysponują łączem internetowym w domu, bądź nie mają sprzętu umożliwiającego dołączenie do lekcji, mogą przyjść do szkoły, gdzie udostępniony będzie im sprzęt w pracowni komputerowej.

Klasy 0-3 pracują stacjonarnie, ich plan lekcji również nie ulega zmianie. Świetlica szkolna działa bez zmian.

M.Małyszko