Informujemy,że w roku szkolnym 2021/22 obowiązywały będą nowe podręczniki do religii dla klasy V i I.

KLASA I – SZKOŁA PODSTAWOWA
Tytuł podręcznika: „Poznaję Boży świat”.
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, J. Snopek

KLASA V – SZKOŁA PODSTAWOWA
Tytuł podręcznika: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”

+ Zeszyt ćwiczeń
Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak