Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780) i wprowadzeniem możliwości korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz uczniów klas 1-3 proszę o zapoznanie się z obowiązującymi na terenie Szkoły procedurami:

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID

załącznik nr 1

Ponadto informuję, że kontynuowane jest kształcenie na odległość w taki sam sposób jak do tej pory aż do odwołania.

Równocześnie informuję, że rodzice mogą nadal korzystać  z prawa do zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art. 4 i  4a  ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałanie i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).