Ze względów bezpieczeństwa w szkole funkcjonują trzy świetlice: dla klas „o” – sala nr 1 oraz dla klas I-III – sala nr 14 i 20. Uwaga: świetlica w sali nr 20 czynna jest od 6.45 do godziny 16.00. Po godzinie 16.00 dzieci przechodzą do sali nr14 i odbierane są przy dyżurce. Ze świetlicy nr 20 od 12.00 do 16.00 korzystają klasy: pon. wt. śr. – klasa II A, piątek – klasa II B, od pon. do piątku – klasy trzecie.