DRODZY RODZICE, OPIEKUNOWIE PRAWNI

 

W związku z panującą epidemią COVID-19, zapisu dziecka na obiady w roku

szkolnym 2020/2021 można dokonać wyłącznie drogą elektroniczną.

 

Deklarację obiadową (pobierz tutaj) ucznia należy wydrukować, wypełnić, podpisać  i odesłać skan do dnia 03.09.2020 na adres e-mailowy szkoły:

 

sekretariat@sp17.edu.gdynia.pl

 

W przypadku braku możliwości wydrukowania deklaracji, można ją pobrać w formie papierowej na portierni.

 

Wpłaty za obiady dokonujemy wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:

69 1440 1026 0000 0000 1253 2927.

 

Opłaty za wrzesień w wysokości: 72,00 zł. (18 obiadów x 4,00 zł.) należy dokonać

w dniach 01 – 04.09.2020r. (nie wpłacamy w sierpniu!!!)

 

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, klasę dziecka oraz miesiąc i rok,

za który wnoszona jest opłata.

 

Brak wpłaty i / lub deklaracji w wyżej wymienionym terminie uniemożliwi wejście dziecka na stołówkę.

Obiady w miesiącu wrześniu będą wydawane od dnia 07.09.2020r.

 

Informacje dotyczące obiadów w roku szkolnym 2020/2021

ZAPISY NA OBIADY TYLKO w dn. 1, 2 i 3 WRZEŚNIA 2020r.

  1. Cena: 1 obiadu (dwudaniowego z napojem) – 4,00 zł.
  2. Termin płatności: wg harmonogramu w zakładce „STOŁÓWKA”