Uczniowie kl. VII a i VII b spotkali się z założycielem Fundacji Orla Straż Panem kmdr ppor. rez Bartoszem Rutkowskim. Organizatorem wizyty w Filii nr 3 MBP byli bibliotekarze. Było to niezwykłe spotkanie z człowiekiem, który po zakończeniu swojej służby w wojsku postanowił znaleźć zajęcie dla siebie i pomagać innym. Prelegent opowiadał o tym, w jaki sposób fundacja organizuje różnego rodzaju pomoc dla przesiedlonych rodzin, osób uwolnionych z niewoli w Północnym Iraku.