Dziś dzieci poznały region Polski, w którym mieszkają – Kaszuby oraz język, którym posługiwali się rdzenni Kaszubi. „Kaszubskie nuty” to piosenka ,której słowa budzą wiele emocji i rozbawienia. Pomimo wielkich trudności wszystkie dzieci dzielnie starały się wyśpiewać prawidłowo wszystkie słowa. Obejrzały też fragment filmu „Shrek” w języku kaszubskim. Co ten Shrek mówi? To wie tylko ten, kto zna kaszubski język.