W piątek 21 lutego szkołę wypełniała muzyka. Bawiono się od rana do wieczora! Pieczę nad muzyką sprawowali uczniowie: Sara Guz (VII c), Alan Jaroszewski (VII b), Łukasz  Pliszkowski (VII c). Z powierzonego zadania wymienieni uczniowie wywiązali się po prostu śpiewająco!

Natomiast dziewczęta: Basia Hamerska (VII c), Agata Kopacz (VII c), Justyna Osowska (VII b), Kasia Walas (VII b), Dominika Drożdżal (V b), Kalina Madziewicz (V b) zabawiały młodsze klasy prowadząc zabawy taneczne i konkursy. Nad całością czuwała p. Dobrzycka i wychowawcy klas VI – VIII. Imprezy dla młodszych uczniów prowadziła p. Kustra.

Na zdjęciach widać, że zabawa była udana.