„Kolorowe kwiaty” – pod takim tytułem odbył się konkurs plastyczny zorganizowany przez świetlicę szkolną
Sp 11 w Gdyni.
Nasi laureaci to: Jula Szymańska Ob, Tola Chabierska Ob, Wiktoriia Mamonova 1a, Basia Pluty 3a, Olgierd Nowicki 3a, Wiktoria Puzdrowska 3c. Gratulujemy :):):)