SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW
Rada Rodziców informuje, że w bieżącym roku szkolnym składka wynosi 60 zł. na cały rok a w przypadku rodzeństwa po 30 zł. na każde dziecko. Dane do przelewu znajdują się w zakładce DLA RODZICA/ Rada Rodziców.
Klasy, które wpłacą najwięcej składek, do 15 maja otrzymają zwrot od 30 aż do 50% dokonanych wpłat, z przeznaczeniem na cele klasowe. Dla pozostałych klas Rada zwróci 25%.
Zachęcamy do wpłaty składki. Liczy się każda złotówka!
Przewodnicząca Rady Rodziców – Małgorzata Pek