Konkurs  “Ekologiczna biżuteria” z okazji dnia kobiet”

Zadaniem uczestników jest wykonanie biżuterii ekologicznej. Praca może zostać wykonana dowolną techniką artystyczną (np. szydełkowanie, nawlekanie itp.) z wykorzystaniem naturalnych materiałów lub surowców wtórnych (np. drewno, kamienie, wiklina, len, słoma, nasiona, pestki, owoce, muszle itp.). Rozmiar i rodzaj pracy (np. bransoletka, kolczyki, korale itd.) są dowolne.

Cele konkursu:

  • rozbudzanie zamiłowania i szacunku dla przyrody i środowiska,
  • promowanie ekologicznego stylu życia,
  • upowszechnienie zastosowań proekologicznych,
  • nabywanie umiejętności cierpliwej i dokładnej pracy z wykorzystaniem zdolności manualnych
  • nabycie umiejętności stosowania precyklingu, poprzez świadomy wybór produktów wykonanych z elementów naturalnych, ulegających biodegradacji,
  • zwrócenie uwagi na narastający problem zanieczyszczenia środowiska odpadami, które nie ulegają rozkładowi naturalnemu

Warunki uczestnictwa:

  • Prace należy dostarczyć do wychowawcy w terminie do 12 III 2021
  • Każda praca musi zawierać opis: imię i nazwisko autora,
  • Oceniane będą tylko prace indywidualne
  • Kryteria oceny pracy: pomysłowość i kreatywność, stopień trudności wykonania, estetyka, zgodność z tematyką, różnorodność wykorzystanych materiałów;

POWODZENIA!!!

Mały Samorząd Uczniowski