21 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Z tej okazji ogłaszamy konkurs na najlepszy mem o tematyce językowej.
Treść memów może dotyczyć poprawności językowej, zapisów ortograficznych, kolokwializmów, homonimów, kultury języka, rodzimych łamańców językowych itp. Ponieważ nasz język uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie, pole do popisu jest szerokie.
1. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV – VIII.
2. Uczestnik może użyć wyłącznie własnych zdjęć lub obrazków, do których nikt nie
będzie rościł sobie praw autorskich. Zdjęcia i obrazki z sieci nie mogą być
wykorzystane.
3. Prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie i FB szkoły.
4. Uczniowie wysyłają prace na adresy mailowe swoich pań polonistek.
5. Czekamy na prace (wyłącznie w formacie jpg) do 18 lutego 2021r.
6. Na najlepszych czekają nagrody i oceny celujące z języka polskiego.
Zapraszamy do wzięcia udziału.
Panie polonistki.