Z okazji 95. urodzin Gdyni, Mały Samorząd Uczniowski, ogłasza dla klas 0-3 szkolny konkurs plastyczny.

Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie jednej strony monety okolicznościowej z okazji 95. urodzin naszego miasta.

Praca płaska, w formie koła o średnicy od 20 cm – 30 cm, może być wykonana dowolną techniką plastyczną. Musi zawierać element(y) związane z miastem Gdynia.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę. Nie dopuszcza się do konkursu prac wykonanych w parach lub grupach.

Prace należy na odwrocie podpisać imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń i złożyć u wychowawcy klasy do 10.lutego 2021 r.

Rozwiązanie konkursu nastąpi pod koniec lutego. Wyniki zostaną podane na stronie internetowej naszej szkoły.

Opiekunowie MSU: Agnieszka Plichta i Agata Galarda