Mały Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny dla klas I-III pt. „Kolorowa jesień”. Prace powinny być wykonane w dowolnej technice płaskiej w formacie A4, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora oraz klasą, do której uczęszcza. Termin przynoszenia prac (można przekazać  wychowawcy lub bezpośrednio do opiekunowi MSU) upływa 21 października.

Opiekun MSU – Katarzyna Wilczewska