W tym tygodniu uczniowie klasy 1 B doskonalili umiejętność programowania z wykorzystaniem mat do kodowania oraz krążków i kubków. W czasie zajęć dzieci ćwiczyły orientację na płaszczyźnie, wskazywały drogę na macie zgodnie z odczytanym kodem oraz doskonaliły swoją strategię postępowania. Wszyscy zgodnie współpracowali w grupach i świetnie wywiązywali się z podjętych działań.