Szanowni Rodzice , Drodzy Uczniowie,

Przypominam, że zgodnie z wytycznymi  od soboty obowiązkowym elementem ochronnym są maseczki. Przyłbice można stosować tylko dodatkowo, szale i kominy są wykluczone. W związku z powyższym prosimy o wyposażanie uczniów w maseczki. Uczniów proszę o zakładanie maseczek w częściach wspólnych. Dbajmy o siebie wzajemnie.