Już jutro, 26. maja świętujemy Dzień Mamy, a 23. czerwca będziemy obchodzić Dzień Taty. W związku z tak ważnymi wydarzeniami, Mały Samorząd Uczniowski zaprasza uczniów klas 0-3 do udziału w konkursie plastycznym pt. „Moi rodzice”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać pracę plastyczną indywidualnie w dowolnych technikach malarskich lub rysunkowych bądź mieszanych (techniki płaskie) w formacie A4. Praca może przedstawiać obydwoje rodziców, tylko mamę lub tylko tatę.

Każdy uczestnik zgłasza maksymalnie 1 pracę.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora pracy oraz klasę, do której uczęszcza.

Prace należy złożyć do dnia 7 czerwca 2021 roku (poniedziałek) u wychowawców klas.

Kryteria oceny:

  1. Zgodność z tematyką konkursu: „Moi rodzice”.
  2. Estetyka i oryginalność ujęcia tematu.
  3. Wrażliwość plastyczna autora.

Czekamy na Wasze prace !!!

Agata Galarda i Agnieszka Plichta