10 lutego uczniowie klas 2 a i 2 b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. Funkcjonariusze Straży Pożarnej przekazali dzieciom wiedzę oraz informacje na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa. W specjalnej interakcyjnej sali dzieci uczyły się jak unikać zagrożeń w swoim otoczeniu oraz jak prawidłowo zareagować w przypadku zaistnienia tego zagrożenia.